Individuální ortopedické vložky

Dalším důležitým prvkem péči o nohy jsou kvalitní ortopedické vložky, jsou to vložky vyráběny přesně a důsledně (obdobně jako ortopedická obuv) podle individuální potřeby klienta na míru jeho nohou. Všechny typy vyráběných vložek mají kompenzovat drobná postižení plosek nohou a napomáhat vyrovnání vadného postoje a odlehčení bolestivých míst. K dispozici pro tuto výrobu jsou různé druhy materiálů . Typ vložek doporučí protetický technik na základě poukazu odborného lékaře (ortopedického nebo rehabilitačního).

Ortopedické vložky individuální...

Zhotoveny dle sejmutých měrných podkladů pro korekci příčné a podélné klenby, pro odlehčení defektů, popřípadě jejich kombinace.Vyrobeny tradiční technologií dle otisku chodidla plantogramu.

Speciální ortopedické vložky...

Se zhotovují dle sejmutých měrných podkladů popřípadě s korekcí pro složité vady, jazýčkové, s klínky, se zarážkami, plastické, regulační, extenční a podobně. Ortopedické vložky DigiMed jsou vyráběné na základě digitálně snímaných tlakových hodnot na plosce nohy. Systém digitální baropodometrie poskytuje zobrazení a rozbor tlakových poměrů na plosce nohy, zejména v oblastech přetížení nebo patologických změn statickou a dynamickou metodou. Testy jsou prováděny na dlouhé nášlapné plošině. Ortopedické vložky se také zhotovují pomocí sádrového odlitku, nebo odebráním otisku. Ortopedické vložky jsou určeny pro těžší poškození chodidla.

Dětské ortopedické vložky...

Se zhotovují dle sejmutých měrných podkladů popřípadě s korekcí pro složité vady, jazýčkové, s klínky, se zarážkami, plastické, regulační, extenční a podobně. Zhotovují se pomocí sádrového odlitku nebo odebráním otisku pomocí plantogramu.


Webdesign by Dany