Individuální ortopedická obuv

Je významným léčebně preventivním zdravotnickým prostředkem určeným ke korekci vrozených i získaných vad nohou a podpoře nožních kleneb. Svými vlastnostmi může ortopedická obuv vady korigovat, kompenzovat a pokud to lze i kosmeticky zakrýt. Individuální ortopedická obuv je obuv vyrobená na základě měrných podkladů sejmutých ortopedickým technikem. Každý dílec obuvi se vyrábí ručně podle dispozic konkrétního měrného listu. Široká nabídka materiálů, barev a vzorů je předpokladem uspokojení požadavků a nároků pacientů - zákazníků. Materiálová skladba musí být v souladu se zdravotními atesty. Volba konstrukce, použité materiály je určující ve vztahu k vadě a funkčnímu použití obuvi.

Obuv ortopedická jednoduchá...

Vyžaduje výběr vlastního tvaru kopyta, je určena pro kombinovaná postižení tří a více vad a při realizovaném vyrovnání zkratu DK do 2 cm.

Obuv ortopedická složitější...

Vyžaduje úpravu ortopedického kopyta korekcí, je určena pro kombinovaná postižení těžšího rozsahu, např. vbočení palce nad 45 st., ztuhlý deformovaný palec a podobně, dále pak u pooperačních a poúrazových stavů s větším rozsahem postižení, u podstatně porušené funkce a anatomických poměrů nohy, u artrických deformací nohy, u edémů různé etiologie, při realizovaném vyrovnání zkratu DK od 2,5 do 4 cm.

Obuv ortopedická velmi složitá...

U této obuvi je nezbytná stavba vlastního kopyta dle modelu nohy, je určena pro vady s velkými deformacemi, revmatické deformity velkého rozsahu, u amputací všech prstů po hlavičky MTT a při realizovaném vyrovnání zkratu DK od 4,5 do 8 cm.

Obuv ortopedická – přímá součást pomůcky...

Nahrazuje přístroj, je indikována při vrozené malformaci anebo amputaci nohy v MTT a výše, obuv přes vnitřní sandál, přes štítovou protézu, jako součást k vybavení ortézou s aplikací vnitřního sandálu či třmenů, při realizovaném vyrovnání zkratu DK nad 8 cm. Obuv má charakter nosné ortézy.

Obuv ortopedická dětská...

Individuálně zhotovená ortopedická obuv na základě odběru měrných podkladů.

Ortopedická úprava standardní obuvi...

Zkraty, vyztužení svršku obuvi v oblasti kotníku, vlepování korekčních, podpůrných nebo odlehčujících stélek, odlehčení pat. Úpravou podešve aplikací metatarzálních valů, resp. zevně umístěných pronačních nebo supinačních klínů ovlivnění osy končetiny a tím odlehčení určeného kompartmentu kolenního kloubu.


Webdesign by Dany